Franska hälsomyndigheter stoppar ostron från Bretagne efter norovirusutbrott.

Fler än 1000 fransmän har smittats och ett sjuttiotal svenskar har sökt sjukvård. Utbrottet startade i december. Jul- och nyårshelgerna är högsäsong för ostronodlare i Frankrike så det är en ekonomisk katastrof för många ostronbönder och betecknas som ett ekologiskt nödläge . Ett flertal områden är drabbade och bl.a. är Mont-Saint-Michel och Morbihan-områdena stängda.

Enligt den regionala skaldjurskommittén CRC orsakades virusutbrottet av kraftigt regn vilket ledde till avloppsvatten i ostronodlingar.

Alla produkter som kan utgöra en risk för konsumenterna har tagits bort från butikshyllorna och franska myndigheter ber konsumenter som köpt ostron från regionen att returnera dem eller göra sig av med dem.

Symtom på norovirusinfektion är illamående och kräkningar. Inkubationstiden är en till två dagar och symtomen varar i två eller tre dagar. Norovirus överförs från förorenad mat eller vatten eller genom kontakt inflatable pub med huden, föremål eller inandning av luftburna partiklar. Viruset kan leva under lång tid på ytor som dörrhandtag varför noggrann handhygien är viktig. Livsmedelsverket följer utbrottet men har inte lämnat några råd om att inte äta ostron. Läs mer om norovirus på Livsmedelsverkets hemsida.

Ostronguiden hoppas på snabba åtgärder för att förhindra liknande utbrott i framtiden.