Ostronets biologi

Ostron är en typ av musslor. De suger in vatten som passerar gälarna för att där syresätta ostronet och samtidigt samla in planton som näring för tillväxten. Det här gör att ostronen är bra på att filtrera vattnet och därmed minska övergödning av haven.

sjöstjärna

Foto: africa, freedigitalphotos.net

Ostronets livscykel är komplicerad. De är hermafroditer, dvs kan växla kön och alltså fortplanta sig som hane eller hona. När ostronet blir könsmoget vid ungefär ett års ålder är det dags för leken, befruktningen. Det krävs en vattentemperatur på 16-18 grader för att leken ska komma igång. Efter ytterligare ett till två år kan de leka som honor och vid tre till fyra års ålder har de uppnått tillräcklig storlek för att skördas.

Han-ostronet släpper ut sina spermier i vattnet och hon-ostronet tar upp spermierna till sin mantelhåla i ostronet där befruktningen sker. Den närmaste tiden utvecklas larver som sedan släpps fritt simmande ut i havet. Detta skiljer det platta ostronet från det avlånga ostronet där både befruktning och larvutveckling sker i vattnet.

Efter 2-6 veckor utvecklar larverna en ögonfläck och en liten fot. Larverna har utvecklats till yngel. Nu kan de hitta en lämplig plats att slå sig ned på. Foten utsöndrar ett slags lim som cementerar fast ynglet på något hårt underlag där det sedan sitter under resten av sitt händelsefattiga liv.

Fakta hämtade från den förnämliga skriften “Handbok för ostronodlare-ett resultat av Projekt Nord-Ostron 2009-2012”. Här finns mycket fakta att hämta för ostronälskaren.