Oyster Catcher

Ostrontrakter är ofta också intressanta fågellokaler med rikligt med sjöfågel och vadare. Så har du det minsta ornitologiska intresse – glöm inte en handkikare när du åker iväg på ostronresa!

Oyster Catcher är det engelska namnet på strandskata. Den finns överallt längs kuster i hela världen förutom polartrakterna och vissa tropiska områden. I Sverige är den ett säkert vårtecken längs kuststräckor, insjöar och våtmarker. 499px-Oyster_catcher_by_Dan_Pancamo

Foto: Dan Pancamo, Wikimedia Commons

Strandskatan livnär sig på insekter, maskar och skaldjur som musslor och ostron, beroende av lokalisation. Det är en bekväm fågel som, liksom göken, lär kunna lägga ägg i en främmande arts bo för att  få hjälp med kläckning och uppfödning.

653px-Oyster_Catcher_in_flight_1

 Foto: John Haslam, Wikimedia Commons

Här på P2-fågeln kan du läsa mer om strandskatan och lyssna till dess glada sång.