Danska ostron

Limfjorden är centrum för dansk ostronproduktion. Limfjorden är egentligen ett sund som förbinder Jylland med Nordjyska ön som utgör den norra spetsen av Jylland. Här har man fiskat ostron sedan mitten av 1800-talet.

I Limfjorden växer det förnämliga, platta ostronet, Ostrea Edulis. Havsmiljön är näringsrik och gynnar god kvalitet och tillväxt. 1.000-1.500 ton ostron skördas per år och det görs med bottentrålning med skrapning av bottnen. Man räknar dock med minskad tillväxt i framtiden.

Map_DK_Limfjorden