Ostronodling i Sverige

Huvudparten av de ostron vi äter i Sverige är importerade avlånga ostron, Crassostrea Gigas, och importen är till största delen från Frankrike. De platta ostron som skördas i Sverige växer vilt på naturliga ostronbankar längs Bohuskusten där vattnet är friskt och näringsrikt.

175740-feeling-the-water

Det finns både nationellt och internationellt en stor efterfrågan på platta ostron. Då fiske från de naturliga ostronbankarna kan endast ske i mindre skala och tillgången på ostron är varierande måste en expansion ske genom odling.

Det finns flera skäl till att Bohuskusten är väl lämpad för detta då vi har en lång kuststräcka med näringsrika vatten och vi har parasitfria ostronbestånd jämfört med Europa i övrigt. Då ostron kan filtrera flera liter vatten i timmen, för att tillgodogöra sig plankton,  är ostronodling dessutom bra för den marina miljön.

Ostrea Aquaculture har utvecklat en metod för odling av svenska, platta ostron. Man tar fram yngel för tillväxt och därefter odling till färdiga ostron. Anläggningarna ligger på Sydkoster och man räknar med att producera 350 ton platta ostron per år. Mycket intressant anser Ostronguiden.

Nord-Ostron är ett projekt om gemensam utveckling av ostronodling inom Sverige, Norge och Danmark. Projektet avslutades 2012 och för den riktigt intresserade finns massor att läsa i rapporterna “Byggstenar för en framgångsrik nordisk ostronnäring” och “Handbok för ostronodlare – ett resultat av Projekt Nord-Ostron 2009 – 2012”.