VegaFish – läs om svenskodlade jätteräkor!

VegaFish, som tagit fram en hållbar produktionsmetod för att kunna odla en svensk jätteräka i storskaligt format. Företaget driver sin verksamhet utifrån ett tydligt och uttalat hållbarhetsperspektiv med fokus på akvakultur. VegaFish har sitt ursprung i ett forskningsprojekt vid SLU. Där började arbetet mot att utveckla bioflock, en hållbar metod för att kunna odla en svensk jätteräka storskaligt. Docent Matilda Olstorpe, VD och en av grundarna av företaget är glad och stolt över hur svensk forskning kan utvecklas till ett företag som driver svenskt näringsliv framåt, och som också bidrar till en bättre miljö och mat på våra tallrikar. Visionen är att öka den gemensamma kompetensbasen inom akvakultur och samtidigt industrialisera och expandera hållbara odlingsmetoder.

VegaFish utvecklar kostnadseffektiva, säkra och miljömässigt hållbara produktionsmetoder för fisk och räkor. Konceptet bygger på användning av spillvärme för uppvärmning av odlingsbassängerna, användning av hållbart foder samt slutna system. Den första anläggningen för storskalig räkodling är i drift i Bjuv. Huvudmarknaden är Sverige med ambition att expandera i första hand i Norden och övriga Europa. VegaFish grundades av Matilda Olstorpe, Anders Kiessling och Thomas Davidsson.